Medicaments per a l'epilèpsia 

Els fàrmacs antiepilèptics (FAE) tenen com a objectiu controlar les crisis epilèptiques. És a dir, no són un tractament curatiu. L'eficàcia dels FAE resideix en la capacitat de controlar la hiperexcitabilitat neuronal que caracteritza l'epilèpsia.

Actualment, hi ha uns 20 medicaments antiepilèptics diferents, tots amb beneficis i efectes secundaris diferents.

 

Tipus de medicaments

Tradicionalment es parla de FAE clàssics, com els primers que van aparèixer i FAE nous, els que han sorgit en els últims 20 anys:

 

1) FAE Clàssics:

 • Fenitoína
 • Carbamacepina
 • Valproic
 • Fenobarbital
 • Primidona
 • Etosuximida. Només s’utilitza per absències infantils.
 • Felbamato. Només per síndrome de Lennox. No es pot abusar degut el seu risc d'efectes secundaris.
 • Benzodiazepines: diazepam, clobazam, clonazepam

  

2) FAE Nous: 

 • Gabapentina
 • Lamotrigina
 • Levetiracetam
 • Oxcarbacepina
 • Pregabalina
 • Rufinamida. Indicat només per la síndrome de Lennox
 • Tiagabina
 • Topiramato
 • Vigabatrina. Només emprat en espasmes infantils (síndrome de west)

  

3) FAE d'última generació:

 • Eslicarbacepina
 • Lacosamida
 • Parampanel
 • Zonisamida

 

Davant d'un pacient que acaba de ser diagnosticat d'epilèpsia, inicialment el neuròleg recepta carbamazepina, valproat, levetiracetam, lamotrigina o oxcarbazepina, a no ser que sigui un tipus d'epilèpsia que requereixi d'un tractament diferent (Síndrome de West, Lennox, etc.) En el cas de les crisis d'absència, es recepta la etosuximida com a tractament primari.

La decisió de quin medicament receptar i, en quina dosi, depèn d'una gran varietat de factors, entre ells, el tipus de crisi que té la persona, el seu estil de vida, la seva edat i la freqüència amb què ocorren les crisis.

Es considera que després d'un termini de fins a 2-5 anys sense crisi, es pot plantejar la reducció de la dosi, fins i tot la suspensió del tractament farmacològic. Tanmateix, és important que el pacient sigui conscient dels problemes que pot ocasionar la retirada total de medicació. Aquesta decisió sempre s'ha de prendre de mutu acord amb el pacient.

En el cas que el pacient hagi provat tres tipus de fàrmacs al llarg de tres anys (un any en el cas dels nens), es considerarà fàrmac resistent i se li recomanarà una valoració per poder sotmetre a cirurgia de l'epilèpsia.

 

Efectes secundaris

Com qualsevol altre fàrmac, els FAE també tenen efectes secundaris. Per això es recomana un seguiment continu del tractament farmacològic, sobretot, durant els primers anys.

Els efectes secundaris poden ser menors, com cansament, mareig o augment de pes. En aquest cas, s'ha d'ajustar la dosi fins a trobar la quantitat adequada. No obstant això, pot haver-hi altres més greus, com les reaccions al·lèrgiques, sobretot cutànies o d'expressió més generalitzada (febre, adenopaties, etc.). També poden predisposar a la persona a patir depressió o psicosi. En aquest cas, el tractament farmacològic quedaria totalment descartat.

En el cas de l'aparició d'aquests símptomes, s'ha d'advertir al metge.